Oefensite Jan Ligthartgroep Tilburg

Betrokken Onderwijs!

RekenTeken

Welk teken moet er in de som worden geplaatst?
Je hebt steeds de mogelijkheid om te kiezen uit optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Steeds krijg je een korte tijd de mogelijkheid om het juiste teken aan te klikken. Daarna klik je op de knop "KLAAR".
Is je keuze goed of fout? Dat kun je zien op je scherm.

Kies daarna een volgende opdracht. In totaal komen er steeds 10 opdrachten voorbij.
Aan het einde kun je tonen welke sommen je hebt gemaakt, volg daarvoor de instructies op het scherm met "Resultaat".

RekenTeken is geschikt voor kinderen vanaf halverwege groep 4 die de minimumstof beheersen. (Tafels is een vereiste!)

Een uitgebreidere variant is RekenTeken2 (wordt binnekort geplaatst).