Oefensite Jan Ligthartschool Tilburg

Betrokken Onderwijs!

RekenTeken

Welk teken moet er in de som worden geplaatst?
Je hebt steeds de mogelijkheid om te kiezen uit optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Steeds krijg je een korte tijd de mogelijkheid om het juiste teken aan te klikken. Daarna klik je op de knop "KLAAR".
Is je keuze goed of fout? Dat kun je zien op je scherm.

Kies daarna een volgende opdracht. In totaal komen er steeds 10 opdrachten voorbij.
Aan het einde kun je tonen welke sommen je hebt gemaakt, volg daarvoor de instructies op het scherm met "Resultaat".

RekenTeken is geschikt voor kinderen vanaf halverwege groep 4 die de minimumstof beheersen. (Tafels is een vereiste!)

Een uitgebreidere variant is RekenTeken2 (wordt binnekort geplaatst).

NummerWoord

Een getal maken zonder dat je de getallen zelf ziet; kan dat?
Ja zeker wel.
Je ziet het getal geschreven met letters.
Jij moet het getal maken met cijfers.

Er zijn zes verschillende werkniveaus.
Het programma is te gebruiken vanaf groep 4.RekenProject

Een logische opvolger van de rekenstrip is dit rekenproject.
Uit een reeks van zeker veertig verschillende somtypen kiest de computer er willekeurig 25 uit.
Deze sommen worden op het scherm getoond.
De antwoorden worden opgeschreven op papier.
Nadat alle 25 sommen zijn geweest, zullen de antwoorden in beeld verschijnen.

Wil je zelf nog somtypen toevoegen? Stuur een email met daarin het type som dat in dit RekenProject moet worden opgenomen.

Door te klikken op "Laat de sommen zien" wordt duidelijk welke type sommen al zijn opgenomen.
RekenProject is geschikt voor kinderen vanaf groep 7 die de minimumstof beheersen.

Rekenstrip!

Oefenen met automatiseren.
Kies voor de 25 te maken sommen verschillende typen.
Elk rijtje bestaat uit 5 sommen van één type.

Er is geen tijdlimiet per som.
Klik op de pijl om de volgende som te tonen.

Uiteindelijk zijn alle 25 sommen na te kijken.in

Met TempoRekenen kun je enorm veel rekenopdrachten oefenen.
Telkens krijg je 5 sommen te zien die je standaard binnen 50 seconden moet oplossen.
Er zijn een aantal type sommen voorgemaakt.
Je kunt ook zelf kiezen voor vijf sommen met aangepaste getallen.
Hierbij kun je ook de rekentijd aanpassen (van 10 tot 50 seconden).

Na de werktijd verschijnt het STOP-bord, klik daarop en je kunt de sommen na laten kijken.
De antwoorden worden in het groen getoond.

Fantastische tool om dagelijks in je klas even 5 minuten te gebruiken.

AANVULLING: nu ook een papieren versie met temporekenen als bijlage.
Antwoorden op te halen na registratie!
Bijlagen:
Bewaar het bestand tempowerk 01.pdftempowerk 01.pdf[ ]2604 Downloads2021-03-31 13:39

Inlogformulier

Informatie

Na registratie kan de mail in je SPAM of ongewenste mail komen.
Registratie lukt altijd met een GELDIG e-mailadres.