Oefensite Jan Ligthartschool Tilburg

Betrokken Onderwijs!

Groot en Klein

Zet de vier getallen in de goede volgorde van klein naar groot of van groot naar klein.
Klik de getallen in de kaders boven aan en klik dan het kader onder. Het getal wordt verplaatst.
Ordenen groep 2.

Prima te gebruiken op het digitale schoolbord.Bussen

Reken uit hoeveel kinderen er in de bus zitten.
Verschillende levels.
Starten met optellen, daarna aftrekken en tenslotte door elkaar.
Het lijnnummer van de bus geeft het niveau aan.
Feedback met de groene weg onder de bus.
Ook te gebruiken op het digibord!
Hoogste waarde 10, laagste waarde 0.

Vindze

Zoek de vlakjes met dezelfde kleur.
Maximaal 10 vakjes die aangeklikt moeten worden.
Na elk juist antwoord wordt feedback gegeven.
Is een veld met de juiste kleur weggeklikt, dan word je beloond met een lachebekje onderaan het scherm.

Na tien velden kun je opnieuw beginnen.

Rekenen tot 100 kun je hier oefenen met staafjes en blokjes.
In het beeld verschijnen een aantal staven (10-tallen) en losse blokjes (eenheden in de vijfstructuur).
Door deze op te tellen maak je een getal tot 100.

Geef het antwoord door op het rekenmachientje het goede getal in te typen.


Driewerk
Een aantal oefeningen die speciaal geschikt zijn voor kinderen in groep 2 en 3 van de basisschool.
De opdrachten varieren met het optellen en aftrekken met en zonder ondersteuning van tekeningen.
De 5 opdrachten sluiten aan bij de huidige methodes (realistisch rekenen) en zijn methode-onafhankelijk te gebruiken.
  • Hoeveel koffers staan hier? (0 tot 10)
  • Maak de reeks af (0 tot 10)
  • Getallen splitsen (0 tot 10)\
  • Hoeveel koffers staan hier? (0 tot 20)
  • Tel de ogen van de dobbelsteen (tot 20)


  •  
De logische opvolger van het programma Rekenrek tot 10 is Rekenrek tot 20. Kinderen moeten aan de hand van een rekenrek tot 20 met vijfstructuur hoeveelheden associëren met het het corresponderende cijfer. Maken ze een fout, dan verschijnt het juiste antwoord tussen '>>' en '<<'.

Per sessie krijgt het kind 10 opdrachten voorgeschoteld. Het programma houdt met smiley's het aantal juist en fout gemaakte opdrachten bij.

Dit programma is ideaal om het getal- en hoeveelheidsbegrip in het eerste leerjaar grondig in te oefenen.

Rekenrek tot 10 staat hieronder!
Start Rekenrek tot 20.

Kinderen moeten aan de hand van een rekenrek tot 10 met vijfstructuur hoeveelheden associëren met het het corresponderende cijfer. Maken ze een fout, dan verschijnt het juiste antwoord tussen '>>' en '<<'.

Dit rekenrek laat perfect toe om niet alleen het resultatief tellen tot en met 10 te oefenen, maar ook het subitizen, het zonder tellen herkennen van kleine hoeveelheden tot en met 4, te oefenen. Dit subitizen wordt gezien als een belangrijke voorspeller van rekenrijpheid voor het eerste leerjaar. Rekenrek tot 10 kan dus niet alleen in het eerste leerjaar en remediëringssituaties gebruikt worden, maar ook geïntegreerd worden in het hoekenwerk in de derde kleuterklas (groep 2).

Per sessie krijgt het kind 10 opdrachten voorgeschoteld. Het programma houdt met smiley's het aantal juist en fout gemaakte opdrachten bij.

Met het programma Automatiseren groep 3 kun je het optellen en aftrekken tot 5 en/of tot 10 automatiseren. Bij het starten vink je aan welke soort oefeningen je wil (laten) maken. Je hebt vier mogelijkheden die je in om het even welke combinatie kunt gebruiken:
  • optellen tot 5
  • optellen tot 10
  • aftrekken van 5
  • aftrekken van 10

Eens gestart, krijg je 20 willekeurige oefeningen aangeboden. Je klikt op het numerieke klavier in het scherm het juiste antwoord aan en controleert het dan door op de groene knop te klikken. Merk je tijdig een fout op, dan kun je die nog verbeteren door op de rode knop met het kruisje te klikken.

Het programma houdt visueel bij hoeveel oefeningen je goed (groen) of fout (rood) maakte. Ben je klaar, dan verschijnt jouw score nog eens cijfermatig op het scherm. Een programma dat leerlingen van het eerste leerjaar zeker zal helpen om het optellen tot en aftrekken van 10 grondig in te oefenen.

Inlogformulier

Informatie

Na registratie kan de mail in je SPAM of ongewenste mail komen.
Registratie lukt altijd met een GELDIG e-mailadres.