Oefensite Jan Ligthartschool Tilburg

Betrokken Onderwijs!

Via deze link staat er een schat aan rekenopdrachten voor je klaar.
Alles is gratis te downloaden.
Ik vraag je alleen om dit niet zonder mijn naam te vermelden, door te geven.
De credits, ook als ze van anderen komen, staan niet op JOUW naam!

Wil je meer informatie over rekenen, dan kun je ook kijken op de rekensite van Niels Picard.
rekenestafetteIk zag veel vragen op Facebook staan over het oefenen van alleen het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op één blad.
Die lagen al een tijdje klaar.
Vandaag de antwoorden bij elkaar gezet.
Wil je kinderen laten oefenen met sommen waar de in te vullen antwoorden op alle drie de plaatsen kunnen staan, dan is deze Reken-Estafette precies wat je nodig hebt.

Somtypen (+-x:)
xx + xx = ??
xx + ?? = xx
?? + xx = xx
Bijlagen:
Bewaar het bestand reken-estafette 01.pdfreken-estafette 01.pdf[ ]1530 Downloads2021-08-26 13:25
Bewaar het bestand reken-estafette 02.pdfreken-estafette 02.pdf[ ]483 Downloads2021-08-26 13:24
Bewaar het bestand reken-estafette 03.pdfreken-estafette 03.pdf[ ]276 Downloads2021-08-26 13:24
Bewaar het bestand reken-estafette 04.pdfreken-estafette 04.pdf[ ]267 Downloads2021-08-26 13:24
Bewaar het bestand reken-estafette 05.pdfreken-estafette 05.pdf[ ]423 Downloads2021-08-26 13:24
Rekenwerk Extra
special editionAls bijlagen kun je hier tien werkboekjes vinden met rekenopdrachten voor groep 7 en 8.
Elk werkboek heeft eenzelfde indeling en bestaat uit 10 werkbladen.
Zowel cijferen als hoofdrekenen, wat breuken en Romeinse cijfers en getallenlijnen met puzzels als afsluitende opdrachten.

Antwoorden zijn ook hier terug te vinden, nadat je bent geregistreerd.

Laat weten wat je van de opdrachten vindt via CONTACT.
Bijlagen:
Bewaar het bestand rekenwerk extra 01.pdfrekenwerk extra 01.pdf[ ]2961 Downloads2021-08-24 13:45
Bewaar het bestand rekenwerk extra 02.pdfrekenwerk extra 02.pdf[ ]918 Downloads2021-08-24 13:45
Bewaar het bestand rekenwerk extra 03.pdfrekenwerk extra 03.pdf[ ]530 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 04.pdfrekenwerk extra 04.pdf[ ]495 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 05.pdfrekenwerk extra 05.pdf[ ]452 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 06.pdfrekenwerk extra 06.pdf[ ]464 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 07.pdfrekenwerk extra 07.pdf[ ]439 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 08.pdfrekenwerk extra 08.pdf[ ]434 Downloads2021-08-24 13:44
Bewaar het bestand rekenwerk extra 09.pdfrekenwerk extra 09.pdf[ ]445 Downloads2021-08-24 13:43
Bewaar het bestand rekenwerk extra 10.pdfrekenwerk extra 10.pdf[ ]721 Downloads2021-08-24 13:43
Screenshot 2021 01 01 at 19.03.43

Tafels Op Tijd

Per blad zijn er vijf kolommen waar willekeurig tafelsommen van 1 t/m 10 (in start) en 1 t.m 12  (in 01)zijn geplaatst.
Elke kolom telt 40 sommen.
.. x 4 = 32  of  9 x .. = 54  of   4 x 5 = ...

Hoeveel sommen kun jij goed maken in één minuut per kolom?

In vijf minuten even de tafels trainen.

In de bijlagen vind je zowel de leerlingversie als de leerkrachtversie (antwoorden alleen als je gratis registreert).NIEUWE WERKBOEKJES met keer en deel tafels
Downloaden is gratis, gebruik alleen in de klas.
keerendeel
Bijlagen:
Bewaar het bestand keer_deeltafels 01.pdfkeer_deeltafels 01.pdf[ ]379 Downloads2021-08-27 10:50
Bewaar het bestand keer_deeltafels 02.pdfkeer_deeltafels 02.pdf[ ]156 Downloads2021-08-27 10:50
Bewaar het bestand keer_deeltafels 03.pdfkeer_deeltafels 03.pdf[ ]143 Downloads2021-08-27 10:50
Bewaar het bestand Tafels Op Tijd 01 leerling.pdfTafels Op Tijd 01 leerling.pdf[leerling versie]1316 Downloads2021-01-01 18:08
Bewaar het bestand tafels op tijd 1-10.pdftafels op tijd 1-10.pdf[tafels 1-10]879 Downloads2021-01-04 13:56
Bewaar het bestand Tafels Op Tijd start leerling.pdfTafels Op Tijd start leerling.pdf[leerling versie]840 Downloads2021-01-01 18:42
shotRekenen op papier met het spel "Kruisje of Rondje", ook bekend als "Boter, Kaas en Eieren".

Als volgende manier van rekenen (automatiseren) voor de bovenbouw.
Kies één van de negen vakjes, los de som op.
Is jouw antwoord goed (controleren door je tegenspeler), dan mag je dat inkleuren.
De ander is aan de beurt.
Wie kan er zo drie op een rij krijgen?

Twaalf speelvelden op één blad.
Antwoorden niet nodig, de kids rekenen zelf (wederzijdse controle).
Bijlagen:
Bewaar het bestand kruisjeofrondje01.pdfkruisjeofrondje01.pdf[Kruisje of Rondje deel 1]1480 Downloads2020-09-27 18:47
tempoTEMPO REKENEN

Veel reken methoden bieden tempotoetsen aan.
In dit pakketje vind je er ook 15 die geschikt zijn voor de bovenbouw.
De basale opgaven als optellen en aftrekken tot 100, keer- en deeltafels staan er in.
Per blad 2 x 15 sommen van eenzelfde type.

Per rij is er steeds 1 minuut de tijd om de sommen te maken.
Kinderen kunnen zelf hun resultaten bijhouden op het tweede blad.
Bijlagen:
Bewaar het bestand tempotoets groep 678 01.pdftempotoets groep 678 01.pdf[Tempo toets 1]2774 Downloads2020-09-03 14:30
Bewaar het bestand tempotoets groep 678 antwoorden 01.pdftempotoets groep 678 antwoorden 01.pdf[Antwoorden bij 1]1080 Downloads2020-09-03 14:30
cijferen met geldCIJFEREN MET GELD

Tien werkbladen waarin je moet optellen en aftrekken met geld.
Je oefent zowel onder als over het tiental optellen en aftrekken.

Voor de thuisopdrachten geschikt.

Antwoordenboekje ook te downloaden.
Bijlagen:
Bewaar het bestand cijferen met geld 1 antwoorden.pdfcijferen met geld 1 antwoorden.pdf[Antwoorden bij cijferen met geld 1]697 Downloads2020-08-26 14:20
Bewaar het bestand cijferen met geld 1.pdfcijferen met geld 1.pdf[Cijferend optellen en aftrekken]1281 Downloads2020-08-26 14:20
Aantekening 2020 07 23 094936
Dobbelen met één steen, rekenen en inkleuren.

Doel van dit spel is het automatiseren van de optel- en aftreksommen tot 100.
Het laatste blad oefent ook de tafelsommen tot 10.

Dobbel, verzet je pion (of je gum) en reken de som uit.
Controleer samen je antwoord. Is dat goed, dan is dat vakje voor jou en kleur je het in.
De waarde die de dobbelsteen in dat vakje geeft zijn dan voor jou.
Dit vakje wordt niet meer gebruikt, of levert geen punten meer op.

Wie heeft bij de finish de meeste punten verzameld.

Wil je lagere getallen gebruiken of alleen maar tafels en deeltafels oefenen, dan kan dat ook.
Stuur een e-mail met je vraag.

Dit hoekenspel  is gemaakt n.a.v. een publicatie van ebbo.be.
Bijlagen:
Bewaar het bestand hoekenspel.pdfhoekenspel.pdf[hoekenspel 01]817 Downloads2020-07-23 07:56
rekenvierkantRekenen in een vierkant

In elk rekenvierkant mis je een blok. 

Kijk goed of je een getal moet optellen of aftrekken!

Vul het ontbrekende getal in.

Optellen met getallen 1 t/m 50.Bijlagen:
Bewaar het bestand rekenvierkanten 01 antwoord.pdfrekenvierkanten 01 antwoord.pdf[antwoorden]694 Downloads2020-07-16 08:46
Bewaar het bestand rekenvierkanten 01.pdfrekenvierkanten 01.pdf[werkbladen]980 Downloads2020-07-16 08:46
wiuWerk in uitvoering!

Een werkboekje met alleen maar tafelsommen (x).
Het antwoord moet je achter de som zetten.
Steeds een pagina met 100 sommen.
In de bovenbouw gebruiken we dit om het automatiseren een duwtje te geven.
Een boekje met 25 x 100 sommen moet genoeg zijn om de eerste weken van het schooljaar, dagelijks te automatiseren.

Antwoorden?
Mail sturen met daarin in het onderwerp: Werk In Uitvoering 2020.
Bijlagen:
Bewaar het bestand werk in uitvoering 2 optellen.pdfwerk in uitvoering 2 optellen.pdf[Werk in Uitvoering 2 - optellen]773 Downloads2020-08-21 11:20
Bewaar het bestand Werk In Uitvoering 2020.pdfWerk In Uitvoering 2020.pdf[Werk in uitvoering 2020]1556 Downloads2020-06-05 12:21
daagjeuitMet "Ik daag je uit!" komt er een volgende serie met reken werkbladen voor je op deze website.
In groep 8, waar ik werkzaam ben, merk je dat in de laatste maanden van het schoojaar nog flink herhaald mag worden en dat een uitdaging voor sommigen ligt in het blijven presteren of juist anderen de loef af te steken.

Dit eerste exemplaar bevat 15 werkbladen in vijf blokken van drie verschillende bladen.

Veel plezier en denk eraan dat pronken met andermans veren niet zo netjes is.
Bijlagen:
Bewaar het bestand ik daag je uit 1.pdfik daag je uit 1.pdf[Rekenwerkbladen vanaf groep 8]15622 Downloads2017-04-21 11:25
Bewaar het bestand ik daag je uit 2.pdfik daag je uit 2.pdf[ ]5202 Downloads2018-04-05 18:24
rekenjesufReken je suf


In navolging op de andere werkbladen voor rekenen nu een aantal varianten per blad.
Hoofdrekenen, cijferen, puzzels, coördinaten, breuken ......

Meer dan genoeg om weer even te oefenen op papier.


In 2020 aangevuld met Uilenwerk, speciaal gemaakt voor groep 7.Screenshot 2021 03 29 13.54.16
Opdrachten in de geest van Reken je Suf.
Het eerste werkboek is hier te downloaden.
Antwoord alleen via registratie.


Bijlagen:
Bewaar het bestand reken je suf 3.pdfReken je Suf deel 3[ ]919 Downloads2020-12-03 18:27
Bewaar het bestand rekenjesuf 1.pdfrekenjesuf 1.pdf[Reken je suf deel 1]14771 Downloads2016-11-18 11:51
Bewaar het bestand rekenjesuf 2.pdfrekenjesuf 2.pdf[Reken je suf deel 2]6077 Downloads2016-11-18 11:51
Bewaar het bestand uilenwerk groep 7 boek 1.pdfuilenwerk groep 7 boek 1.pdf[ ]837 Downloads2021-03-29 12:03
Bewaar het bestand uilenwerk groep 7 boek 2.pdfuilenwerk groep 7 boek 2.pdf[ ]141 Downloads2021-08-27 10:04
rw8
Rekenwerk voor de bovenbouw

In de laatste weken van het schooljaar is het zelfstandig verwerken van rekenopdrachten vaak een probleem.
Met dit werkboekje met 15 werkbladen (hoofdrekenen en cijferen) wordt dat wat eenvoudiger.

In de bijlage de opdrachten!
Bijlagen:
Bewaar het bestand rw8_1.pdfrw8_1.pdf[Rekenwerk groep 7 en 8]11230 Downloads2016-04-12 12:34
Werkboek Snel RekenenSpeciaal voor de bovenbouwgroepen heb ik een document samengesteld met daarin VEERTIG bladzijden oefenopdrachten voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen tot 100 en 1000.

Het is een opdrachtenwerkboek!
Printen en laten invullen.

Er is ook een antwoordenboek beschikbaar, ideaal voor zelfstandig werken.


Veel oefenplezier!
Bijlagen:
Bewaar het bestand snelrekenen 1.pdfsnelrekenen 1.pdf[ ]9145 Downloads2015-01-04 13:54
Bewaar het bestand snelrekenen 2.pdfsnelrekenen 2.pdf[ ]3615 Downloads2015-01-04 13:55
Bewaar het bestand snelrekenen 3.pdfsnelrekenen 3.pdf[ ]3480 Downloads2015-03-02 10:25
Werkboek cijferenCIJFEREN

Cijfersommen kunnen lastig zijn.
In dit werkboek zijn 30 pagina's opgenomen met cijfersommen.

In deel 2 zullen ook deelsommen worden opgenomen. In deel 1 alleen optellen, aftrekken en wat vermenigvuldigen.

Ook hiervoor kun je het antwoordboekje aanvragen!

Pas op er staat copyright op dit werkboekje, je mag dit niet zomaar verspreiden of op je website plaatsen!


NIEUW TOEGEVOEGD!!
onderelkaar
Automatiseren van het cijferen is belangrijk!
Met zes werkboekjes (en antwoorden na registratie), is hier nog meer oefenstof te vinden.
Alleen optellen en aftrekken tot 10.000 met 28 sommen per werkblad.

In groep 7 worden deze gebruikt als een onderdeel van het zelfstandig werken.
Bijlagen:
Bewaar het bestand cijferen 3.pdfcijferen per blad deel 3.pdf[cijferen per blad deel 3]5964 Downloads2015-03-29 11:17
Bewaar het bestand cijferen per blad deel 1.pdfcijferen per blad deel 1.pdf[ ]6176 Downloads2015-01-04 13:55
Bewaar het bestand cijferen per blad deel 2.pdfcijferen per blad deel 2.pdf[ ]3616 Downloads2015-01-04 13:56
Bewaar het bestand onder elkaar 01.pdfonder elkaar 01.pdf[ ]290 Downloads2021-08-27 09:43
Bewaar het bestand onder elkaar 02.pdfonder elkaar 02.pdf[ ]111 Downloads2021-08-27 09:43
Bewaar het bestand onder elkaar 03.pdfonder elkaar 03.pdf[ ]100 Downloads2021-08-27 09:42
Bewaar het bestand onder elkaar 04.pdfonder elkaar 04.pdf[ ]83 Downloads2021-08-27 09:42
Bewaar het bestand onder elkaar 05.pdfonder elkaar 05.pdf[ ]109 Downloads2021-08-27 09:42
Bewaar het bestand onder elkaar 06.pdfonder elkaar 06.pdf[ ]161 Downloads2021-08-27 09:42
Vijf Minuten WerkVijf Minuten Werk


Elke dag vijf minuten automatiseren kan geen kwaad.
Zo oefen ik met de leerlingen van groep 8 elke dag vijf minuten met de meest basale sommen: optellen, aftrekken, keertafels en deeltafels.

In totaal 90 sommen die iedereen in 5 minuten moet proberen op te lossen.

In dit werkboekje staan 25 opdrachtbladen, genoeg voor één maand oefenen.

Helaas zal ik de antwoordenboekjes niet meer doorsturen vanwege misbruik.


Ik ontvang veel vragen over antwoordenboekjes.
Stuur ze graag op, maar het is toch echt onfatsoenlijk om daarna op andere plaatsen MIJN werk tegen te komen onder een andere naam!
Je mag gebruik maken van andersmans werk, geen misbruik!

Bijlagen:
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 1.pdf5 minuten werk deel 1.pdf[ ]22854 Downloads2015-01-04 13:56
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 2.pdf5 minuten werk deel 2.pdf[ ]6885 Downloads2015-01-04 13:56
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 3.pdf5 minuten werk deel 3.pdf[ ]3984 Downloads2015-01-04 13:56
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 4.pdf5 minuten werk deel 4.pdf[ ]3977 Downloads2015-01-12 10:33
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 5.pdf5 minuten werk deel 5.pdf[ ]3915 Downloads2016-10-20 14:13
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 6.pdf5 minuten werk deel 6.pdf[ ]3716 Downloads2016-10-28 09:54
Bewaar het bestand 5 minuten werk deel 7.pdf5 minuten werk deel 7.pdf[ ]4078 Downloads2018-04-09 09:24
Bewaar het bestand rekenmix 01_werkboek.pdfrekenmix 01_werkboek.pdf[ ]304 Downloads2021-07-28 10:35
Bewaar het bestand RekenOpTijd 01.pdfRekenOpTijd 01.pdf[ ]1418 Downloads2020-07-20 12:21

Inlogformulier

Informatie

Na registratie kan de mail in je SPAM of ongewenste mail komen.
Registratie lukt altijd met een GELDIG e-mailadres.