Procenten in breuken of kommagetallen


Kies een onderdeel in de lijst (rechts op het scherm).
Antwoord vervolgens op de vragen...
Zet de passende delen bij elkaar
  
Kies de onderdelen 

 Alle onderdelen