Oefensite Jan Ligthartschool Tilburg

Betrokken Onderwijs!

Spelling 2.0

Een nieuwe versie om je spelling te oefenen.

SPELLING 2.0

Dit programma biedt je ELF mogelijkheden om je woorden te oefenen.
 • Woorden natypen
 • De woorden zijn omgekeerd
 • Alle klinkers zijn weg
(tot zover niets nieuws)
 • Klik de letters in goede volgorde
 • Waar staat het goede woord
 • De eerste letters zijn weg
 • De laatste letters zijn weg
 • Klik op een blok en raad het woord
 • Galgje!
 • Alle letters door elkaar
 • Flits elk woord voor 1 seconde

Ga je gang!
Vraagraak

Maak steeds een keuze uit 2, 3 of 4 mogelijke antwoorden.
De vragen zijn steeds hetzelfde gemaakt, de zinnen hebben duidelijk iets gemeen.

Raadselachtige omschrijving?

Kijk zelf en maak ook zelf opdrachten die je kunt insturen, zodat deze geplaatst zullen worden.

Er zijn intussen al opdrachten gemaakt door leerlingen uit groep 8 (schooljaar 2013-2014).
Wil jij zelf ook wereldberoemd worden in Tilburg en omstreken, stuur dan jouw bundel met vragen op.
Klik op de groene knop in het beginscherm om te lezen hoe je dat moet doen!


Alfabet

Oefenen met het alfabet.
Welke letter moet je invullen op de plaats van het vraagteken.

Er zijn zeven oefenvarianten.
Wat is de letter ertussen, ervoor en erna.
Maar ook zonder steun in het midden (e-?).
De moeilijkheid loopt op zodra er twee letters in het midden worden weggelaten (f--?).

Dit spel is te spelen op het digitale schoolbord.
De visuele ondersteuning is voor zowel het QWERTY als het AZERTY toetsenbord.

Spieken is mogelijk, dan wordt het alfabet in de juiste volgorde getoond.
Aantal opdrachten is onbeperkt.
Score wordt getoond in goede en foutieve antwoorden. Per opdracht is er visuele feedback.


WoorWoordenkampioen

Probeer in een zo kort mogelijke tijd om 100 punten te verzamelen.
Dat verzamelen doe je door woorden die op het scherm verschijnen, zonder fouten na te typen.

Elk woord dat goed is levert punten op. Maak je een fout, dan gaan er weer punten vanaf.

Hoeveel tijd (in minuten) heb jij nodig om 100 punten of meer te score?


MC Zitter

Meerkeuze vragen zoals je ze bij CITO ook tegen kunt komen.
Kies één van de drie alternatieven die op de open plaats moet worden ingevuld. Je krijgt geen directe informatie.
Aan het einde van de opdrachten volgt een scherm met daarin jouw antwoorden.
Is een ingevuld woord GROEN, dan is je antwoord juist geweest.
Is je ingevulde woord echter ROOD, dan is het verstandig nog eens goed te gaan kijken waar je een vergissing hebt gemaakt.

Dit programma wordt gebruikt voor leerlingen van groep 8 op dit moment.

Nieuwe lessen zullen beschikbaar worden gemaakt op het moment dat we daar in de groep mee starten. Zo heb je altijd de nieuwste woorden en werkwoorden tot je beschikking.

Met name het oefenen van spellingwoorden is tot op dit moment een veel gevraagde en gebruikte oefenvorm.
Ook een eigen oefening toevoegen? Stuur je bericht en bijlage(n) naar oefensite(at)jlrendierhof.nl !
Dictee

Voor alle groepen van de basisschool zijn hier tien dictees op genomen.
Je kunt kiezen voor het natypen van één woord uit de zin of voor het natypen van de hele zin.

Instellingen mogelijk voor het goed of fout rekenen van de hoofdletters in een zin.
Instelling mogelijk voor het geven van feedback na het geven van een antwoord. Dit geldt zowel voor goede als foutieve antwoorden.
Alle woorden zijn afkomstig van de methode Taalactief. De zinnen zijn niet van de methode zelf.
Elk dictee bevat 30 zinnen met daarin steeds één woord uit het woordpakket.
Per jaargroep zijn er 10 dictees terug te vinden.

Spelling

NIEUWE SPELLING OPDRACHTEN KLIK HIER


Voor alle groepen, 4 tot en met 8, zijn de woordpakketten online te oefenen.
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Allereerst kun je per categorie oefenen (alleen woorden met -eer).
Je kunt ook meerdere categoriën tegelijk oefenen (woorden met -eer en -aar).

Je kunt alleen oefenen voor één groep, niet voor meerdere groepen tegelijk!

Hoe kan ik oefenen?
Door een woord na te typen, maar pas op, want na 4 seconden zal het woord van
het scherm verdwijnen!! Je kunt nog wel snel even spieken hoor......
Je kunt er ook voor kiezen om het een beetje moeilijker te maken: je ziet de woorden dan
omgedraaid, ofwel van achter naar voor geschreven.
Een laatste mogelijkheid is om te oefenen terwijl alle klinkers vervangen zijn door een puntje.

Wil je nog andere manieren?
Stuur een berichtje en we gaan proberen om die er ook aan toe te voegen!

Klonk
Het klinkt, het klonk, het heeft geklonken.
Je ziet zinnen of woorden waar een deel uit is weggelaten.
Welke letters mis je in het woord?
Klik deze aan en zie het woord in beeld verschijnen.

Wederom een raamwerk waar enorm veel andere opdrachten aan toegevoegd kunnen worden.
Stuur je oefeningen op als een kladblok-bestand met een goede omschrijving. Dan wordt dit op de site erbij geplaatst.

Is het onderstreepte woord GOED of FOUT geschreven?
Een fantastische oefening om je spelling op een andere manier te oefenen.
In een zin is steeds één woord onderstreept.
Is dat woord goed geschreven? Klik op GOED.
Is het woord niet goed geschreven, dan klik je uiteraard op FOUT.
Vergis je jezelf, dan krijg je de juiste spelling te zien. Klik eerst dat venster weg en ga dan verder met de volgende opdracht.
Je kunt steeds zien hoeveel vragen en nog zijn.

Start goedfout!

Op de puntjes....

Wat kun je allemaal op puntjes invullen?
Een heleboel opdrachten zijn te bedenken en maken, zodat je woorden op puntjes kunt invullen.

Heb je een goede opdracht, dan kun je die sturen naar het emailadres dat je bij contact zult vinden. Op dit moment zijn het vooral opdrachten voor de bovenbouwgroepen die je hier kunt vinden.
Voorzetsels invullen, werkwoorden afmaken, spreekwoorden afmaken, verhaaltjes compleet maken. Je kunt het hier allemaal vinden.

Start OpDePuntjes en maak de keuze uit de grote hoeveelheid opdrachten!

Inlogformulier

Informatie

Na registratie kan de mail in je SPAM of ongewenste mail komen.
Registratie lukt altijd met een GELDIG e-mailadres.